สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE
สมัครเรียนออนไลน์

Tel.0 2904 2222

Ext 2237,2230

> >
เกี่ยวกับสถาบันฯ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน BACHELOR OF ARTS IN AIRLINE BUSINESS ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน MASTER OF ARTS PROGRAM IN AVIATION MANAGEMENT
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION IN AVIATION INDUSTRY MANAGEMENT ชื่อปริญญา
ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบิน)
ภาษาอังกฤษ BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION IN AVIATION INDUSTRY MANAGEMENT
Curriculum Structure
For graduation, a student is required to successfully complete a total of 130 credits. The dutails are as follows
Course No.
Credits
General Education courses
31 Credits
Business core and Aviation core courses
33 Credits
Intensive core courses
 2 Credits
Major required courses
32 Credits
Major elective courses
12 Credits
Free electives
 6 Credits
Minor courses
15 Credits
Intership
 1 Credits
Totel credits for graduation
130 Credits
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237 E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center Tel. 02-904-2222 Ext 2206 Email : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th
Contact us

@apdi_kbu

0 2904 2222 ต่อ 2237,2230

E-mail : apdi@kbu.ac.th

Online Media Channels