สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE
สมัครเรียนออนไลน์

Tel.0 2904 2222

Ext 2237,2230

หน้าหลัก > กิจกรรมขิงเรา > ACTIVITIES

NEWS ADMISSION

APDI NEWS

อยู่บ้านหเปิดใจ เติมฝัน แล้วพบกันนะคะเด็กการบิน63 ✈️ หยุดเชื้อเพื่อชาติ
การจำลองสอบสัมภาษณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
เรื่องเล่าจากเด็กสหกิตศึกษา #เรียนการบิน #ต้องเรียนเกษมบัณฑิต
โครงการถักหมวกไหมพรมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง การร่วมกับฝ่ายกองทุนกู้ยืม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกันจัดโครงการถักหมวกไหมพรมฯ

NEWS & ACTIVITY

AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237 E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center Tel. 02-904-2222 Ext 2206 Email : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th
Contact us

@apdi_kbu

0 2904 2222 ต่อ 2237,2230

E-mail : apdi@kbu.ac.th

Online Media Channels