สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE
สมัครเรียนออนไลน์

Tel.0 2904 2222

Ext 2237,2230

หน้าหลัก > APDI KM
การพัฒนาด้านงานวิจัย
โดย อาจารย์ ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา
SPSS FOR BEGINNERS
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดย อาจารย์ ชัยทัศน์ มีศรี
งานประกัน คุณภาพ
การบริหารจัดการห้องเรียนด้วย Classdojo Kahoot how to การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยี Technology Enhanced Learning
เผยแพร่ผลงาน
ความรู้งานวิจัย
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237 E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center Tel. 02-904-2222 Ext 2206 Email : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th
Contact us

@apdi_kbu

0 2904 2222 ต่อ 2237,2230

E-mail : apdi@kbu.ac.th

Online Media Channels